Sevdamız Türkiye

Geri git   Sevdamız Türkiye > Genel Kültür > Felsefe

Yeni Konu aç Cevapla
 
Seçenekler Görünüm
Alt 10-20-2014, 04:39 PM   #1
mavikaranlık
Netrolizer


 
mavikaranlık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nerden: aşkısının kalbisi
Mesajlar: 125
Tecrübe Puanı: 1000
mavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond repute
Standart Felsefik Terimler

Felsefik Terimler


A


ABSÜRD

Anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan. Mantık açısından mantık kurallarına aykırı olanı dile getirir. Saçma bir düşünce öğeleri birbirini tutmayan birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir. Saçma bir yargı kendi içinde tutarsızlığı olan ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır.
Anlamsız ile saçma aynı anlamda değildirler. Saçmanın bir anlamı vardır fakat yanlıştır anlamsızın ise hiçbir anlamı yoktur. Saçma felsefede usa aykırılığı dile getirir. Usa aykırı olan her şey saçmadır. Saçma doğru ile yanlış arasında yer alan üçüncü bir kavramdır. Yanlış ile karıştırılmamalıdır. Her yanlış saçma olmayabilir.

AGNOSTİSİZM

İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyin varlığını bilemeyeceğini ileri süren öğreti. Agnostisizm hem bir terim hem de felsefi kavram olarak Thomas Huxley tarafından ortaya atıldı. Huxley agnostik sözcüğünü hem geleneksel Yahudi-Hıristiyan tanrıcılığını hem de tanrıtanımazlık öğretisini reddederek Tanrının varlığı sorununu ortada bırakan düşünürler için kullandı. Terim daha sonra geriye ***ürülerek bütün bilinemezci öğretileri kapsamıştır. Agnostisizm tarihsel olarak bilimin denetiminden yoksun insan düşüncesinin düştüğü büyük yanılgılara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. İlk tepkiyi Yunan antikçağ bilgicilerinden duyumcu sofistler vermiştir. Onlara göre bilgi duyuların sonucudur ve duyular dışında bilgi edinemez ve herkes için geçerli bilgi olamaz.


AHLAK

İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü. Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir.Nesnel ya da toplumsal ahlak insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevini içerir. Bu kurallar yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte gene de ahlak ile hukukun örtüştüğü hatta özdeşleştiği durumları vardır. Toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz
__________________
.


merhaba, küçük ay ışığım..
mavikaranlık isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-20-2014, 04:39 PM   #2
mavikaranlık
Netrolizer


 
mavikaranlık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nerden: aşkısının kalbisi
Mesajlar: 125
Tecrübe Puanı: 1000
mavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond repute
Standart

AHLAK DUYGUSU

Ahlaki davranışların kaynağı olan duygu

AKADEMİ (Akademia)

Platon'un kurduğu felsefe okulunun adı.
AKIL YASALARI

Aklın özdeşlik çelişmezlik yeter neden ilkeleri
__________________
.


merhaba, küçük ay ışığım..
mavikaranlık isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-20-2014, 04:40 PM   #3
mavikaranlık
Netrolizer


 
mavikaranlık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nerden: aşkısının kalbisi
Mesajlar: 125
Tecrübe Puanı: 1000
mavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond repute
Standart

ALGI

(Os. İdrak Şuur Teferrüs Fr. Perception Al. Perception Wahrnehmung Empfindung Erfassung İng. Perception İt. Percepzione) Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarma.

1. Etimoloji : Algı terimi dilimizde de Batı dillerinde de olduğu gibi almak kökünden türetilmiştir. Batı dillerindeki perception terimi Hint-Avrupa dil grubunun almak anlamındaki kap kökünden gelir ilkin Latinceye aynı anlamda capere sözcüğüyle geçmiştir.

2. Felsefe : Algı dış dünyanın duyumlarla gelen imgesinin bilinçte gerçekleşen tasarımıdır. Nesneler duyu örgenlerini etkiler. Bu etki bilince aktarılır. Ne var ki algı arı duyumlardan ansal bir işlevi gerektirmesiyle ayrılır. Örneğin görme duyumuz her iki gözümüzde ve çeşitli planlarda beliren iki ağaç imgesi getirir. Bu iki ağaç imgesi ansal bir işlevle tekleşir. Tekleşen bu imgeye bellekte biriken esli algılardan gerekli olanlar da çağrışım yoluyla eklenkikten sonra ağaç algısı gerçekleşmiş olur. Özellikle görme işitme ve dokunma duyuları insanın bilincine kavram ve düşünce yapımı için algısal gereçler taşırlar. Algı işlemini tarihsel süreçte duyumcular aşırı bir savla sadece duyuların uscular da aynı aşırılıkta başka bir savla sadece usun ürünü saymışlardır. Oysa algı duyusal-ansal bir işlevdir. Alman düşünürü Leibniz'e göre de algı bilinçdışı bir işlevdir. Algı gerçek anlamında öznenin kendisinin dışında olanı alması demektir. Bununla beraber ruhbilimciler ruhsal edimlerle ilgili olarak dış algı'ya karşı bir de iç algı'nın sözünü ederler. Felsefede algı terimi üç anlamda kullanılır : Algılama gücü algı işlevi algı olgusu.

3. Ruhbilim : Ruhbilimde bir deneğin belli bir süreden birbirinden ayırdedilebilen tepkiler gösterebildiği çevrenin tümüne algı alanı (Fr. Champ de perception) algının beyinde gerçekleştiği süreye algı süresi (Fr. Temps de perception) algının parçaları arasındaki ilişkilerden oluşan yapıya algısal yapı (Fr. Structure perceptionelle) çeşitli nesnelerin bir bütün olarak ya da bir nesnenin özelliklerine ayrılmaksızın algılanmasına algısal birlik (Fr. Unite perceptionelle) duyularla gelen algısal gereçlerin bütünlenmesine ve anlamlandırılmasına algılaştırma (İng. Perceptualisation) ses iletiminin bozulmasından doğan sağırlığa algılama sağırlığı (Ing. Perception deafness) algıla***** öğrenmeye algısal öğrenme (Ing. Perceptual learning) belli bir örneğe uygun olarak algılama eğilimine algısal kurgu (Ing. Perceptual set) denir. Bk. Duyu Duyum Bilinç Algıcılık Algılanır Algılanmaz Algın Algı Karşıklığı Algı Işığı.
__________________
.


merhaba, küçük ay ışığım..
mavikaranlık isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-20-2014, 04:40 PM   #4
mavikaranlık
Netrolizer


 
mavikaranlık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nerden: aşkısının kalbisi
Mesajlar: 125
Tecrübe Puanı: 1000
mavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond repute
Standart

ALİENATİON (Yabancılaşma)

İnsanın çevresinden işinden emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.Çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir.

1)Güçsüzlük: İnsanın geleceğini kendisinin değil dış etkenlerin yazgının şansın ya da kurumların belirlediğini düşünmesi

2)Anlamsızlık: Herhangi bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir anlam taşımadığı ya da genel olarak yaşamın amaçsız olduğu düşüncesi.

3)Kuralsızlık: Toplumca benimsenmiş davranış kuralarına bağlılık duygusunun yokluğu ve dolayısıyla davranış sapmalarının güvensizliğin sınırsız bireysel rekabetin yaygınlaşması.

4)Kültürel Yaygınlaşma: Toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu.

5)Toplumdan Yalıtlanma: Toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma duygusu.

6)Kendine Yabancılaşma: İnsanın şu ya da bu şekilde kendi gerçekliğini kavrayamaması

Terimi en iyi bilinen anlamıyla Karl Marx kullanmıştır. Marx’a göre bu kavram insansal ürünlerin insanı boyunduruğu altına alan karşıt güçler haline gelmeleri ve bunun sonucu olarak da insanı insan olmayana dönüştürmeleri sürecini dile getirir. Tarihsel süreçte insan tarihsel ve toplumsal yasaların bilgisini edinip onlara egemen olamamasından ötürü toplumsal gelişmeyi insansal özünü geliştirici bir biçimde geliştirememiştir. Toplumsal yasaların bilincine varmadan toplumsal gelişmeyi bilinçle ve insanca yönetmek olanaksızdı. Bu bilgisizliğin sonucu olarak tarihsel süreçte hep kendisine yabancı eş deyişle insansal olmayan ürünler ortaya koymuştur. Bundan ötürü insan yarattığı özdeksel ve tinsel dünyasını durmadan zenginleştirdiği halde bizzat kendisini özdeksel ve tinsel olarak durmadan yoksullaştırmıştır. Bunun sonucu olarak insan bizzat kendi kendisine yabancılaşmış ve insan olmayana dönüşmüştür.
__________________
.


merhaba, küçük ay ışığım..
mavikaranlık isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-20-2014, 04:40 PM   #5
mavikaranlık
Netrolizer


 
mavikaranlık - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2007
Nerden: aşkısının kalbisi
Mesajlar: 125
Tecrübe Puanı: 1000
mavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond reputemavikaranlık has a reputation beyond repute
Standart

ALOGİSME

(Fr. Mantık) Mantıkdışıcılık. Gerçeğe sezgi ya da inanla varabileceğini ileri süren öğretiler gerçeğe mantıksal uslamlamayla varılabileceğini yadsıdıkları için bu adla anılmışlardır. Özellikle usaykırıcılar inancılar ve sezgiciler genellikle de gizemciler bu adla nitelenirler. Bk. Mantıkdışı Sezgicilik İnancılık Gizemcilik.


ALTIK

(Os. Mütedahil Arazi Madun Tekabülü basit; Fr. Subelterne Al. Subeltern Subelternirt Untergeordnet; İng. Subaltern Subalternate; İt. Subalterna Subalternata) Tümel ve tikel karşıtlığını taşıyan önermelerin birbirlerine göre durumu Altık önermeler nicelikçe karşıolumlu önermelerdirAMORAL

Ahlak dışı.

ANIMSAMA

Platon felsefesinde ruhun bedene girmeden önceki varlığında görmüş olduğu ideaların bilince dönüşü.
ANTİMORAL

Ahlak karşıtı
__________________
.


merhaba, küçük ay ışığım..
mavikaranlık isimli Üye şuanda  online konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Görünüm

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz aktif dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz aktif dir.

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML KodlarıKapalı
Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:49 PM .


Powered by vBulletin Version Gizlenmiştir.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Site Vbulletin'den Süresiz Lisanslanmıştır.
sevdamiztr.Com %100 Safe Website
Destek olmak için 1 kere tıklayınız. / Kapat !